Association de Dards du Québec inc.

Québec Darts Association inc.
Classement Provincial ADQ
2017
OFFICIAL
OT= Open Season=  
SL= Memoire Sacha Lemieux Memorial= 
OH= Memoire Owen Hunt Memorial= 
QC= Quebec Open= 
WS= Winterfest Shannon= 
PR= Provincial=  


© ADQDA -Québec Dart Association inc. All Rights Reserved  2000-2017™
Copy_of_official_ranking_provincial_Mens_2017-1.xlsx
Copy_of_official_ranking_provincial_Mens_2017-1.xlsx
Copy_of_official_ranking_provincial_ladies_2017-1.xlsx
Copy_of_official_ranking_provincial_ladies_2017-1.xlsx